Contact us

Contact us:
0160 Tbilisi (Georgia)
Simon Kandelaki st. 55
Tel: +995 32 386978
E-mail: ecolawcenter@gmail.com

понедельник, 14 февраля 2011 г.

სააპელაციო საჩივარი ნავთობკომპანიის წინააღმდეგ

30 ივლისს ,,ეკოლოგიურმა სამართლის ცენტრმა’’ საგარეჯოს რაიონის სოფელ ნინოწმინდის, გაღმაუბნის და წყაროსთავის მცხოვრებთა ინტერესების დასაცავად სააპელაციო საჩივარი შეიტანა ქართულ - ბრიტანული კომპანია ,, ნინოწმინდის’’ წინააღმდეგ მატერიალური და მორალური ზიანის ანაზღაურების თაობაზე.

Комментариев нет:

Отправить комментарий